Отбор

След пет много успешни сезона, през 2023-та отборът ще се състои от 11 състезатели.

Freeride World Qualifier

Freeride Junior Tour

In Memoriam