11 Януари 2020

Франция

Състезатели

8-мо място

Борис Първанов

13-то място

Симона Камберова

18-то място

Боян Бъчваров

15-то място

Десислава Димитрова