10 Март 2018

Австрия

Сьстезатели

3-o място

Елена Митренгова

18то място

Борис Първанов

11-o място

Валери Пелтеков