10 Март 2018

Австрия

Сьстезатели

2-o място

Елена Митренгова

3то място

Божана Чалъкова

15-o място

Валери Пелтеков