4 Февруари 2018

Австрия

Сьстезатели

3-o място

Елена Митренгова

2-о място

Божана Чалъкова

21-o място

Валери Пелтеков