19 Януари 2019

Австрия

Сьстезатели

7-о място

Елена Митренгова

19-о място

Симеон Павлов