19 Януари 2019

Австрия

Сьстезатели

2-о място

Ива Павлова

5-о място

Борислав Гарибов