15 Март 2019

Швейцария

Състезатели

7-о място

Елена Митренгова

34-о място

Симеон Павлов

37-о място

Валери Пелтеков