11 Януари 2020

Франция

Състезатели

18-то място

Валери Пелтеков

34-то място

Симеон Павлов