13 Април 2019

Андора

Състезатели

2-о място

Борис Първанов

16-о място

Симона Камберова