2 Март 2019

Франция

Сьстезатели

1-о място

Божана Чалъкова

9-о място

Елена Митренгова